Analýza stratégie a taktiky boja v karate

Analýza stratégie a taktiky boja v karate

 

Táto vedecko – výskumná práca je logickým vyvrcholením môjho vyše 30 ročného empirického intuitívneho výskumu a poznávania v stratégii a taktike boja – v športovom zápase kumite.
Počas 18 rokov pretekania vo vrcholovom karate /a žiaľ aj z konfliktných situácii na ulici/ som získal množstvo poznatkov zo psychológie človeka a jeho stratégii a taktike v boji.

 

Môj hlavný dôvod, ako reprezentačného trénera seniorov Slovenska, pre vypracovanie tejto práce bol konečne dať do rúk klubovým trénerom exaktné informácie a podklady, ako majú pripravovať svojich pretekárov. Mojou úlohou v reprezentácii je doladiť naučené technicko-taktické zručnosti a vhodným kaučovaním usmerniť pretekára, aby svoje schopnosti úspešne použil v zápase. Žiaľ v mnohých prípadoch sa tak nestáva, nakoľko mnohí tréneri naďalej pripravujú svojich zverencov podľa svojich predstáv – a ich predstavy /bez urážky/ zďaleka nestačia a nespľňajú kritéria súčasného dynamického kumite.

 

Samotné spracovanie obrovského množstva materiálu, ktorý som si pre tento výskum sám pripravil, mi trvalo vyše 3 roky. Len zanalyzovať sekvenčne na videorekordéri jeden zápas /ktorý trvá 3 minúty/ mi trval temer 20 minút. Tých zápasov bolo vyše 200.
Aj samotné získavanie videomateriálu sa nezaobišlo bez komplikácií. Na natáčanie zápasov na Majstrovstvách sveta či Majstrovstvách Európy ste museli mať zaplatenú licenciu. Tak som si vypomáhal rôznymi spôsobmi – natáčal som trebárs z tašky, alebo cez rukáv na šuštiakoch. Ešte stále mám v živej pamäti ako mi na Majstrovstvách sveta v Mexiku security zobrala kameru.

 

Dávno pred výskumom som ako tréner vysoko úspešného Karate klubu IPPON, či ako reprezentačný tréner intuitívne cítil, čo musia moji pretekári ovládať a dokázať, aby boli v pretekoch úspešní. A tieto poznatky som zavádzal do tréningového procesu.
Nie vždy som sa stretol, najmä u seniorskej reprezentácie, s pochopením. Vždy všetko nové, zvlášť v bojových športoch, zo začiatku „bolí“.
Do ich, v mnohých prípadoch stereotypného spôsobu boja, som pomaly implantoval nové prvky v stratégii a taktike boja.

Výsledkom celého snaženia a drilu boli nakoniec v seniorskej kategórii historické úspechy v kumite:

–          zlatá medaila Moniky Višňovskej na Majstrovstvách Európy v Stavangeri 2006

–          zlatá medaila Evy Medveďovej na Majstrovstvách sveta v Tampere 2006

–          zlatá, 2 strieborné a 3 bronzové medaily na Akademických majstrovstvách sveta v
New Yorku 2006

 

Podobné výskumy v stratégii a taktike boja má určite vypracované každá karatistická veľmoc. Avšak veľmi dôsledne si ich stráži, nakoľko sa jedná o know-how pre úspešnosť ich pretekárov.

 

Na škodu veci v našom malom Slovensku je stále prevládajúce „falošné ego“  väčšiny trénerov /aj mnohých pretekárov/, ktorí vôbec, alebo len veľmi neochotne  zaraďujú nové, praxou a štatisticky overené poznatky v stratégii a taktike boja. Mám pocit, že sa riadia podľa hesla: „keďže som to nevymyslel ja, tak to neprijímam“. Logika hovorí, že omnoho jednoduchšie a účinnejšie je zaradiť do tréningového procesu veci úspešnosťou overené, ako niečo zdľhavo vymýšľať, resp. nevymyslieť nič.

 

K mojej výskumnej práci som pre vlastnú potrebu vytvoril aj DVD 85 Top of KARATE. Keď som v jednom profesionálnom LTV videoštúdiu zostrihával materiál, tak s nadšením ma majiteľ štúdia prehovoril, aby som to vydal aj komerčne. Jeho návrh sa mi nakoniec pozdával najmä preto, lebo som si povedal: „lepšie je raz vidieť ako niekoľkokrát čítať“.

 

Na DVD 85 Top of KARATE je 85 technicko-taktických variantov používaných svetovou špičkou karate, ktoré sú možné použiť v zápase a vychádzajú zo samotného výskumu. Pre prax nie je potrebné naučiť sa všetky varianty /hoci by to bolo ideálne, ale ťažko uskutočniteľné/, avšak každý pretekár si môže vybrať „rovno na telo“ čo je schopný úspešne zvládnuť a to donekonečna drilovať. Vyhne sa tak v tréningu zbytočnému experimentovaniu a strácaniu času nad technikou a taktikou ktorá mu nefunguje.

 

Paradoxom je, že DVD 85 Top of KARATE zožalo veľký úspech najmä mimo Slovenska – v Amerike, Japonsku, Austrálii, Portugalsku, Anglicku, Mexiku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Rusku, Estónsku, Srbsku, Belgicku……

 

Do budúcna zvažujem, či nepreložím moju vedecko-výskumnú prácu do angličtiny. Samozrejme, ako patriotovi k slovenskému karate mi v prvom rade záleží na jeho úspechoch a nie dať exaktný relevantný materiál do rúk niekomu inému, ktorý by mohol z toho ťažiť a tak priamo znižovať úspešnosť nielen slovenskej reprezentácie, ale aj klubových pretekárov v medzištátnych súťažiach.

 

Napriek tomu, že stratégia a taktika boja sa neustále vyvíja, princípy v tejto práci platili, platia a budú platiť v praxi aj v budúcnosti. A to nielen v karate ako súčasť budžucu, ale aj iných bojových umeniach a boji samotnom.

 

Vo svojej pretekárskej, či trénerskej praxi som nikdy neodmietol akúkoľvek možnosť oboznámiť sa a naučiť sa niečo nové a s pokorou som naslúchal všetkému, čo by ma posunulo v poznaní ďalej.

 

Doporučujem trénerom, pretekárom, ale aj fanúšikom, ktorí si zalistovali v našej web stránke, aby si ešte raz prečítali môj odkaz v Hlavnom menu v prvej kapitole.
Táto myšlienka
 neplatí len pre tréning bojových umení, ale je vysoko aktuálna aj pre život.

 

 

 

DODATOK – dnes už pre mňa úsmevný, ktorý tiež vyjadruje čo-to o prístupe vo výskume:

 

 

Dostať túto prácu na akademickú pôdu /FTVŠ/ nebolo také jednoduché. Pedagogička – „odborníčka“, ktorá mala v tom čase na FTVŠ na starosti karate /vraj sa tiež pár rokov amatérsky venovala karate v Rapide/ ma vypoklonkovala s tým, že je to „zbytočne odborná téma“ a že pedagógovia, ktorí by ju mali posudzovať majú radšej práce, ktoré obsahujú motorické testy – ako kotúle, skoky z miesta a podobné „užitočné schopnosti“. Tak som jej oznámil, že „ďakujem – neprosím“.
Nedal som sa však odradiť a zašiel som za svojim priateľom, bývalým kolegom a medzinárodne uznávaným odborníkom a pedagógom na FTVŠ PhDr. Eugenom Laczom, PhD. Povedal som mu aký mám zámer a Eči si ma zobral pod jeho krídla. Žiadna literatúra o takejto téme však nebola dostupná /ako som spomínal, pokiaľ aj existuje, je to know-how/. Bolo len na mne ako sa s témou vysporiadam. Eči ma pedagogicky v štruktúre práce usmerňoval a nakoniec sa dielo zrodilo.

Oponentom
 mojej práce na doktorandských skúškach mi bol PhDr. František Šebej.

 

 

 

 

POSUDOK K VEDECKO – VÝSKUMNEJ PRÁCI

 

 

PhDr. František Šebej, CSc. – 8. Dan, legenda československého karate
– spoluzakladateľ karate v Československu

– autor prvých kníh o karate: KARATE a KARATE KATA, STREČING a iné publikácie

– vynikajúci pretekár a tréner úspešného Karate klubu Dunaj

– tréner československej reprezentácie